İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Kişisel Gelişim

Kişilik Nedir? Kişilik Gelişimi Nasıl Sağlanır?

Kişilik Nedir? Kişilik Gelişimi Nasıl Sağlanır?
+ - 0

Kişilik nedir ve kişilik gelişimi nasıl sağlanır, geçmişten günümüze en çok merak edilen konuların başında gelir. Kişilik ne yazık ki toplum içinde tam olarak anlaşılamamış ve doğal olarak da gelişimi tam olarak desteklenmeyen bir unsur haline gelmiştir. Pek çok kişi kişisel gelişim ile kişilik gelişimini birbirine karıştırmaktadır. Böyle bir durumun yaşanmaması için kişilik nedir ve gelişimi nasıl sağlanır detaylı incelenmelidir.

Kişilik Nedir?

Kişilik, bir kişinin düşünce, duygu ve davranışlarının bütünsel ve tutarlı bir şekilde birleşimidir. Kişilik, bir insanın doğuştan gelen kalıtsal özellikleri, çevresel faktörler ve yaşam deneyimleriyle şekillenir. Kişilik, insanların dünyaya nasıl bakacağı, kendilerini nasıl göreceği ve başkalarıyla nasıl etkileşim kuracakları hakkında bir fikir verir.

Kişilik, psikolojik teoriler tarafından farklı şekillerde açıklanmıştır. Bunlardan biri, beş faktör teorisi olarak da bilinen “Big Five” kişilik özellikleri teorisidir. Bu teori, beş temel kişilik özelliği olduğunu savunur: açıklık, sorumluluk, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal denge. Bu özellikler, insanların kişiliklerini tanımlamak için kullanılabilir ve birçok kişilik testinde kullanılır.

Diğer kişilik teorileri, psikanalitik, insanistik ve sosyal-kültürel yaklaşımlar gibi farklı odaklara sahiptir. Ancak, hepsi insanların kişiliklerinin bir kombinasyonu olduğunu kabul eder ve kişiliğin gelişiminin birçok faktörün bir araya gelmesiyle olduğunu vurgular.

Kişilik, bir kişinin davranışlarını, ilişkilerini ve yaşam deneyimlerini etkiler. Bu nedenle, kişilik özelliklerini anlamak ve geliştirmek, bireylerin hayatlarında önemli bir rol oynar. Kişilik, değişebilir olmasa da kişiler, terapi ve danışmanlık yoluyla kişiliklerinde değişiklikler yapabilirler.

Kişilik Özellikleri Nelerdir?

Kişilik özellikleri, bir kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını belirleyen kalıcı özelliklerdir. Psikolojide, farklı kişilik özelliklerini tanımlayan birçok teori ve model vardır, ancak burada en yaygın olanlarından bazıları şunlardır:

 • Beş Faktör Modeli: Beş faktör modeli, açıklık, sorumluluk, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal denge olarak bilinen beş ana kişilik özelliği üzerine kuruludur.
 • Myers-Briggs Kişilik Tipi: Myers-Briggs tipi, kişilik özelliklerini dört boyutta tanımlar: Dışa dönüklük/içe dönüklük, Algılama/işlem, Düşünce/his ve Yargılama/algılama.
 • Freudian Teori: Freudian teori, bilinçli ve bilinçdışı düzeyleri tanımlar ve kişilik özelliklerinin zihinsel süreçlerden kaynaklandığını savunur.
 • Humanistik Teori: Humanistik teori, kişilik özelliklerini bir bütün olarak ele alır ve bireyin kendisini gerçekleştirmesi, kendini kabul etmesi ve olgunlaşması için gereken şeyler üzerinde durur.
 • Sosyal-Kültürel Teori: Sosyal-kültürel teori, kültürün kişilik özelliklerini şekillendirmedeki rolüne odaklanır ve insanların sosyal ve kültürel ortamlarının, kişiliklerindeki farklılıkları açıklamaya yardımcı olduğunu savunur.

Bu teorilerde belirtilen kişilik özellikleri, her bireyde farklı oranlarda bulunabilir ve insanlar, belirli bir özellikte diğerlerinden daha yüksek veya daha düşük bir düzeyde sahip olabilirler.

Bununla birlikte, genel olarak kabul gören kişilik özellikleri şunları içerebilir: açıklık, sorumluluk, dışadönüklük, uyumluluk, duygusal denge, zekâ, özgüven, sosyal beceriler, girişkenlik, sabır ve hoşgörü ve benzeri olabilir.

Kişilik Kuramı Nedir?

Kişilik kuramı, bireylerin farklı kişilik özelliklerine sahip olduğunu, bu özelliklerin hayatlarını, düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını etkilediğini ileri süren bir kuramdır. Kişilik kuramı, kişilik özelliklerini açıklamak için birçok teori ve yaklaşımı içerir. Bazı önemli kişilik kuramları şunlardır:

Psikanalitik Kuram

Psikanalitik kuram Freud tarafından geliştirilmiştir ve kişiliğin üç bölümden oluştuğunu öne sürer: id, ego ve süperego. Bu kuram, kişilik özelliklerinin, bilinçdışı içgüdüler ve çatışmalarla şekillendiğini savunur.

Davranışçı Kuram

Davranışçı kuram kişilik özelliklerinin, öğrenme ve deneyimler yoluyla edinildiğini ve bu nedenle kişiliğin çevresel faktörlerden etkilendiğini savunur.

Humanistik Kuram

Hümanistik kuram kişilik özelliklerinin, bireylerin kendi kendilerini gerçekleştirmeleri ve potansiyellerini tam olarak kullanmaları için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılamaları yoluyla şekillendiğini savunur.

Beş Faktör Modeli

Beş faktör modeli kişilik özelliklerinin açıklık, sorumluluk, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal denge olmak üzere beş ana faktörden oluştuğunu ileri sürer.

Kişilik kuramı, bireylerin kişilik özelliklerinin gelişimi ve değişimi konusunda anlayışımızı arttırmaya yardımcı olur ve aynı zamanda kişilik özelliklerinin birçok psikolojik rahatsızlıkla ilişkili olduğunu da gösterir. Bu nedenle, kişilik kuramı, psikoloji alanında oldukça önemlidir.

Kişilik Testleri Nelerdir?

Kişilik testleri, bir kişinin kişilik özelliklerini belirlemek için kullanılan araçlardır. Bu testler, psikolojik değerlendirme ve danışmanlık alanlarında sıkça kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan kişilik testi arasında şunlar vardır:

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI): Kişilik bozuklukları, klinik psikoloji, psikiyatri ve hukuk gibi birçok alanda kullanılan en yaygın kişilik testidir. True-False soruları şeklinde uygulanır ve kişiliği çeşitli boyutlar ve özellikler açısından değerlendirir.
 • Myers-Briggs Kişilik Tipi Göstergesi (MBTI): Kişilik özelliklerini belirlemek için en sık kullanılan testlerden biridir. 16 farklı kişilik tipini belirler ve bu tipler, kişilik özellikleri ve tercihleri açısından farklılık gösterir.
 • NEO Kişilik Envanteri: Beş faktör kişilik modelini kullanarak, açıklık, sorumluluk, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal denge olmak üzere beş temel kişilik özelliğini ölçer.
 • Rorschach Testi: Bu test, bir kişinin zihin yapısını ve kişilik özelliklerini belirlemek için kullanılan bir projektif testtir. Kişiye, mürekkep lekesi şeklinde çizilmiş soyut resimler gösterilir ve kişinin verdiği yanıtlar, kişilik özellikleri ve zihin yapısı hakkında bilgi verir.
 • Thematic Apperception Testi (TAT): Bu test, bir kişinin kişilik özelliklerini belirlemek için kullanılan bir diğer projektif testtir. Kişiye, resimler gösterilir ve kişinin bu resimlere karşı hissettikleri ve verdiği tepkiler, kişilik özellikleri ve iç dünyası hakkında bilgi verir.

Bu testlerden her biri, kişiliğin farklı boyutlarını ve özelliklerini ölçer ve farklı amaçlar için kullanılır. Ancak, her bir testin de kendi sınırlamaları ve eleştirileri vardır ve kişilik özelliklerini değerlendirmek için tek bir testin yeterli olmadığı düşünülmektedir.

Kişilik Gelişimi Nasıl Sağlanır?

Kişilik gelişimi doğumdan itibaren etkilendiğimiz çevre, deneyimler ve genetik faktörlerin bir kombinasyonu tarafından şekillenir. Ancak kişilik, yaşamımız boyunca da değişebilir ve gelişebilir. Kişilik gelişimini sağlamak için şunları yapabiliriz:

 • Kendimizi tanımak: Kendimizi tanıyarak, kişilik özelliklerimizi, güçlü yönlerimizi ve zayıf yönlerimizi belirleyebiliriz. Kendimize karşı dürüst olmak, eksiklerimizi kabul etmek ve geliştirmek için çalışmak, kişilik gelişimimizi destekleyecektir.
 • Öğrenmeye açık olmak: Yeni deneyimler edinmek, öğrenmek ve keşfetmek kişilik gelişimimizi destekleyebilir. Farklı insanlarla tanışmak, yeni aktiviteler denemek ve farklı bakış açılarına açık olmak, kişisel büyüme ve gelişim sağlayabilir.
 • Kendimize meydan okumak: Kendimize meydan okumak, yeni şeyler öğrenmek ve korkularımızla yüzleşmek, kişisel büyüme için önemlidir. Kendimize zorlu hedefler koymak, kendimizi geliştirmek için farklı yollar aramak ve sınırlarımızı genişletmek, kişilik gelişimimize katkıda bulunabilir.
 • Kendimize iyi bakmak: Kendimize iyi bakmak, bedenimiz ve zihnimiz için önemlidir. Yeterli uyku almak, sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak ve stres yönetimi gibi faktörler, kişilik gelişimimize olumlu etkiler yapabilir.
 • Kendimize saygı duymak: Kendimize saygı duymak, özgüvenimizi artırmak ve kendimizi geliştirmek için önemlidir. Kendimize değer vermek, kendimizi sevmek ve kabul etmek, kişilik gelişimimizi destekleyebilir.

Kişilik gelişim süreci hayat boyu süren bir süreçtir ve bu süreci desteklemek için, yukarıdaki faktörleri dikkate almak önemlidir. Ayrıca, danışmanlık, psikoterapi veya koçluk gibi profesyonel destekler de kişilik gelişimini destekleyebilir.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap